DEBATT. Personalen är den skånska sjukvårdens viktigaste resurs. Om vi inte lyckas rekrytera, utveckla och behålla personal kan vi inte erbjuda en sjukvård av riktigt hög kvalitet.

I Allians för Skånes förslag till budget för 2020 lägger vi fram ett antal viktiga satsningar för att Region Skåne ska bli en mer bättre arbetsgivare med goda möjligheter till utveckling för personalen, samtidigt som vården förbättras för patienterna.

Hela Sverige lider av en brist på sjukvårdpersonal, särskilt specialistsjuksköterskor, och Skåne är inget undantag. Att öka antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor är lättare sagt än gjort och måste vägas mot patientsäkerheten. Det vi däremot kan göra och särskilt satsar på nästa år är att förbättra förmånerna för de sjuksköterskor som specialiserar sig inom ramen för Region Skånes utbildningsanställningar.

Att höja ersättningen handlar inte bara om att höja attraktiviteten för specialistutbildning, utan också om att det ska löna sig för den enskilde sjuksköterskan att välja specialistutbildning. Det vinner alla på. Därför satsar vi 40,5 miljoner kronor under 2020 på att öka ersättningen för utbildningsförmån till grundlön för sjuksköterskor som utökar sin kompetens till specialistsjuksköterska.

Allians för Skåne satsar också på vidareutbildning av undersköterskor. Vi arbetar ständigt med att ha rätt kompetens på rätt plats i den skånska sjukvården, vilket också innebär att utveckla undersköterskerollen genom specialistutbildning. Därför satsar vi 4 miljoner kronor på kompetensutveckling av undersköterskor som har möjlighet till specialistutbildning med lön.

Samtidigt som vi satsar på utbildning sker också ett historiskt arbete med att öka inflytandet för personalen i den skånska sjukvården. I Region Skånes budget för 2019 fick personalnämnden uppdraget att utreda möjligheten för personalen att ta över driften av ett sjukhus och två vårdcentraler. Nu har vi inlett arbetet med att hitta fungerande regelverk och styrformer för personaldrivna enheter.

Att låta personalen driva en eller flera enheter i den skånska sjukvården skulle öka mångfalden i vården och stärka inflytandet för personalen. Hela den skånska sjukvården skulle vinna på kortare beslutsvägar som gör det enklare att ta tillvara på goda idéer och innovationer från personalen.

Pontus Lindberg
Ordförande i personalnämnden

Camilla Knobblock
Ersättare i personalnämnden

Åsa Kull
Ledamot i personalnämnden

Margareta Johansson
Ersättare i personalnämnden

Artikeln har också publicerats i Norra Skåne (10/6).