PENDLING. Antalet bilresor per person minskar i Skåne, visar den största resvanundersökningen som någonsin gjorts i Skåne. Det var hösten 2018 som Region Skåne, Trafikverket och Skånes 33 kommuner genomförde denna undersökning, som 38 000 skåningar svarade på och 72 000 resor registrerades. Frågorna var bland annat om vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en dag. Sedan resvaneundersökningen gjordes 2013 har bilresorna minskat med fyra procent. Syftet med undersökningen är att få en bild över hur resorna i Skåne sker och använda detta som underlag i utvecklingen av infrastruktur och fysisk planering, skriver Region Skåne på sin hemsida, där man också kan ta del av undersökningen i sin helhet.

Skåningarna genomför varje dag en miljon cykelresor och antalet bilresor per person minskar i Skåne. Kollektivtrafikresandet i Skåne har enligt resvaneundersökningen ökat från 15 procent av alla resor till 19 procent. Och det är särskilt tågresandet som har ökat, från 6 procent till 9 procent av alla resor. Även cykeln ökar i popularitet och varje dag görs en miljon cykelresor i Skåne. Då är inte cykelresor till bussen och tågen inräknade.

Camilla Andersson