RÄTTSPSYKIATRI. I onsdags (5/6) gjorde Alliansgruppen i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ett verksamhetsbesök på Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Trelleborg.

– Vi fick många olika förslag på vad vi i Alliansen kan ta med oss i vårt fortsatta arbete, berättar ordföranden Per Einarsson (KD).

Tanken med RPC är att förnya och utveckla den rättspsykiatriska verksamheten i Skåne. Hur patienten vårdas styrs på individnivå. Det övergripande målet är att patienten ska leva ett så normalt liv som möjligt ute i samhället, med minsta möjliga stöd av den psykiatriska vården. Anläggningen är en förlängning av det här synsättet där det finns bland annat bibliotek, gymnastiksal som kan göras om till en bio och en väldigt fin trädgård. Allt för att få patienterna att trivas så bra som möjligt.

Erika Ohrlander