TURISM. I helgen (2-3 juni) invigs Sydkustleden, som blir Sveriges tredje nationella cykelled.

Sydkustleden går längs kusten mellan Simrishamn och Helsingborg. På sträckan kan man uppleva Skånes olika miljöer; med både stränder, natur och historia. Sydkustleden knyter samman de andra nationella cykellederna Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn). Tillsammans bildar de cirka 90 mil sammanhängande och attraktiv cykelled.

Med invigningen av Sydkustleden uppmärksammas de nationella cykelleder som finns i regionen, och Skåne kan med detta se sig själv som en naturlig och attraktiv cykeldestination.

Camilla Andersson