INTELLIGENT. Artificiell intelligens, AI, blir allt viktigare. Regeringen har gett Lindholmen Science Park i Göteborg i uppdrag att starta upp en nationell satsning för att stärka möjligheterna till näringslivets användning av AI.

Regionala utvecklingsnämnden beslöt i veckan (29/5) att Region Skåne ska gå in som medgrundare, och ta ansvar för att sätta upp en sydsvensk nod med fokus på skånska profilfrågor: AI Innovation of Sweden – South.

– Satsningen, som omfattar 1,5 miljoner kronor, ska attrahera talang och kompetens till regionen, stötta tillväxten, förstärka konkurrenskraft och produktivitet, men också stötta omvandling av offentlig sektors tjänster, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M).

Målet är att skånska aktörer ska vara ledande kring tillämpningar av AI-lösningar inom näringslivet och offentlig verksamhet, samt att bli en internationellt erkänd plats kring de nischer centret väljer att fokusera på.

Magnus Ekblad