VÅRD. I tisdags (28/5) träffades Alliansens ordföranden för sjukhusstyrelserna i Skåne, hälso- och sjukvårdsnämnden samt servicenämnden med syfte att diskutera ekonomiska förutsättningar i vården, tillgängligheten, utmaningar och möjligheter.

Utmaningar så som kompetensförsörjning lyfts som ett regionalt problem överlag. Framför allt måste sjukhusstyrelserna ta ett samlat grepp med sjukvården för att se till att vi kan öka kapaciteten inom ramen för de uppdragen vi har.

Trots en del utmaningar, ser vi även områden där vi arbetat för att underlätta och digitalisera. Flera verksamheter, inte minst många vårdcentraler, har infört taligenkänning som översätter från tal till text i ett steg att digitalisera och se till att rätt kompetens används till rätt arbete. Sådant arbete måste uppmuntras vidare och se över hur vi kan göra ytterligare förbättringar för att underlätta arbetet i alla led.

Elma Huskic