SAMVERKAN. På Allians för Skåne har tidigare rapporterats om att regionrådet Annette Linander under våren har varit på turné och besökt Skånes samtliga 14 finsamförbund. Nu är turnén avslutad och arbetet för att Region Skåne ska bli en mer aktiv part i de skånska Finsam-förbunden har börjat på allvar.

Finsam spelar en viktig roll i arbetet för förbättrad samverkan, rehabilitering och i slutändan ökad sysselsättning. Finsam har också en viktig lokal förankring i hela Skåne och arbetar med människor som fallit mellan stolarna, säger regionrådet Annette Linander (C).

Det har varit många givande möten som visat på en bredd av projekt och metoder. Fast det är samma lagstiftning och inom samma region går det att arbeta på många olika sätt, fortsätter Linander (C).

Turnén har gjort det möjligt att inleda ett arbete för att få regionen att öka sitt medskapande som part. Det arbetet har nu resulterat i ett ärende där Region Skånes representanter i de olika finsamförbundens styrelser får rekommendationer att använda i sitt uppdrag. I veckan beredde regionstyrelsens arbetsutskott ärendet och beslut är att vänta före sommaren.

Under turnén har vi sett att regionens representanter ibland upplevt att man saknat vägledning. Rekommendationerna är ett första steg i att ge representanterna stöd i sitt uppdrag. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att regionen bara är en av flera parter och att varje förbund har sin egen styrelse, säger Annette Linander (C).

Rekommendationerna är inte det enda stödet. Ett nätverk med träffar en gång i halvåret kommer också att startas upp för att möjliggöra idé- och erfarenhetsutbyte mellan representanterna och därmed också mellan förbunden.

Region Skånes arbete för att bli en aktiv part i Finsam har börjat. Jag kommer att fortsätta att arbeta för att regionen ska bli ännu mer aktiv. Ett exempel är att regionen idag bara deltar med primärvården och psykiatrin, samtidigt som Finsam också behandlar frågor som rör regional utveckling och folkhälsa. Det finns mer att göra, avslutar Linander (C).

Ville Trygg

FAKTA: Finsam är en förkortning för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I Finsam samverkar Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner inom välfärds- och rehabiliteringsområdet med syfte att fler ska kunna jobba. I Skåne finns 14 Finsam-förbund och bland Skånes 33 kommuner är 32 stycken med i ett förbund. Finsam spelar en viktig roll både för parterna och för medborgaren. Med rätt arbetssätt kan myndighetssamverkan undvika att människor faller mellan stolarna.