SAMARBETE. Onsdagen den 22 april bjöd Skånetrafiken in alla 33 skånska kommuner till ett dialogmöte om den skånska kollektivtrafiken. Carina Zachau (M), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden inledde mötet med att berätta om förslaget till budget 2020, fokus på såväl fler som nöjdare kunder samt arbetet med nästa trafikförsörjningsprogram.

En viktig fråga för dialogmötet var hur samarbetet mellan Skånetrafiken och kommunerna ska se ut framåt. Kollektivtrafiken är regionens ansvar, men det finns många vinster för alla inblandade vid ett gott samarbete med kommunerna. Det kan till exempel handla om framkomlighet för bussar i städerna och att samarbeta kring de olika skattefinansierade resorna som regionen och kommunen står för.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med kommunerna för att säkerställa trafik i hela Skåne och öka resandet i kollektivtrafiken. Det kan till exempel handla om att samordna offentliga transporter, så som skolskjuts, för att erbjuda en tillgänglig trafik av så hög kvalitet som möjligt, säger Carina Zachau (M).

Utöver de skånska kommunerna och kollektivtrafiknämndens presidium deltog medarbetare från Skånetrafikens serviceresor, buss, tåg, försäljning och biljettsystem som informerade om sina respektive områden och saker som är på gång för att förbättra för resenärerna. Alla deltagare gavs också möjlighet att diskutera med varandra och lämna synpunkter till Skånetrafiken inför det fortsatta arbetet.

Helena Nanne