SUS. På fredagen invigde regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) de utvidgade och upprustade lokalerna för klinisk genetik i Lund. Nu huserar de 90 medarbetarna på en fördubblad yta över tre plan på SUS i Lund.

– Det är bra att vi nu kunnat satsa på nya lokaler för klinisk genetik, Lund och SUS behöver sådan här verksamhet i kontakt mellan den kliniska verksamheten och den högkvalitativa forskningen, säger Carl Johan Sonesson (M). Det är också en av flera invigningar av uppgraderade lokaler vi gör i år, förhoppningsvis stärker det Lunds ställning både nationellt och internationellt.

– Men det är också viktigt att personalen får ändamålsenliga och fräscha lokaler, det brukar öka trivseln och därmed hur bra verksamheten fungerar, fortsätter Carl Johan Sonesson (M).

Vid invigningen medverkade Lars Kristensson, förvaltningschef för Medicinsk service och Gunilla Bodelsson. verksamhetschef för klinisk genetik och patologi.

– Det känns skönt att vi äntligen löst lokalproblemet, säger Gunilla Bodelsson. Vi kan nu sitta samlat i byggnad, vilket förstås är en fördel.

Peter J Olsson