KONJUNKTUR. I veckan (23/5) har Öresundsinstitutet publicerat en ny uppföljning av konjunkturen i Öresundsregionen. Den kan sammanfattas med att skåningarna är mer optimistiska än danskarna, trots att den svenska kronan sjunker i värde i förhållande till den danska kronan. Nu kostar 100 DKK så mycket som 144,20 SEK. detta stärker naturligtvis den trend som visar att andelen som bor i Sverige och arbetspendlar till Danmark är ökande. Samtidigt ses alltfler danskar på inköps- och fritidsresor runt om i Skåne.

I sak går det notera att arbetslösheten sjunker på bägge sidor Sundet, även om skillnaderna är stora. I Region Skåne ligger arbetslösheten nu på 9,2 procent (-0,4 jmf med i mars), vilket ska jämföras med 3,8 procent (-0,3) i Region Hovedstaden och 3,7 procent (-0,6) i Region Själland.

På bostadsmarknaden syns det en stabilisering av priserna på den skånska sidan medan priserna vänder uppåt på den danska.

Jonas Duveborn