FILM. Region Skånes kulturnämnd har delat ut pris för bästa kortfilm inom barn -och ungdomsfilm. Vinnare för 2019 heter Giulia Gandini för filmen ”My time”.

Det är för femtonde året Region Skåne delar ut priset. Prisutdelningen skedde på den internationella Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF) i Malmö den 28 mars. Prissumman består av 100 000 kronor och ett diplom. Syftet med priset är att höja kortfilmens status och betydelse inom barn- och ungdomsfilm. Vid instiftandet av priset var syftet just att Region Skåne ville höja kvalitén på kortfilmerna som visas under festivalen, samt höja statusen på kortfilmen hos filmskapare. Kvalitet och nyskapande är viktiga bedömningsgrunder när priskommittén ska utse vinnaren. Kommittén byts ut varje år och utgörs av representanter för skola och högskola/universitet, annan konstart än film samt filmbranschen.

Camilla Andersson