DIGITALISERING. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne. SDV knyter ihop vården i hela Skåne med gemensamma arbetssätt. Detta är vi först i Sverige med att göra. När allt är klart kommer SDV att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Därutöver lanseras en patientportal, en modul för att främja befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalens vardag.

Den 13-14 maj bjöd SDV in representanter från hela Region Skåne för att visa hur långt man kommit i processen. Anledningen var projektets milstolpe ”Future State Checkpoint”, en avstämning inför höstens beslut om utformningen av SDV. Detta innebär att man går igenom allt det arbete som hittills gjorts av runt 300 medarbetare från olika delar av Region Skåne.

 I januari började de arbeta i ett tjugotal delprojekt, som ser över och tar fram nya arbetsprocesser där så behövs inom alla områden i hälso- och sjukvården som påverkas av SDV. Det kan vara vårdprocesser, som akutvård, obstetrik, operation och anestesi. Eller administration och service, exempelvis tidbokning, schemaläggning och materialförsörjning.

Till hösten påbörjas anpassningen av själva systemet och i november 2020 påbörjas utrullningen i mellersta och södra Skåne. Projektet löper över flera år och arbetet är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.

Theresa Lindahl