DEBATT. I dag (21/5) presenterar vi Region Skånes budget för 2020. Den påverkar alla som bor, arbetar och reser i Skåne eller använder sjukvården i regionen.

I valet 2018 fick vi ett tydligt mandat av väljarna att förbättra Region Skåne. Vi har lovat att ge oss i kast med att korta köerna till sjukvården, förbättra den nära vården på bland annat vårdcentraler, och att se till att få regionens ekonomi på fötter. Det är löften som vi jobbar stenhårt för att förverkliga. Tack vare handlingskraft, tydliga prioriteringar och mod att förändra, har vi redan fått Region Skåne på rätt väg. 

Nu växlar vi upp och vill särskilt lyfta fram satsningar på fem områden:

• Primärvården
Vården måste vara som starkast där den är närmast invånarna, till exempel på vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Vår målsättning under mandatperioden är att skjuta till en miljard kronor extra till den nära vården. I vår förra budget gjorde vi en särskild satsning på 371 miljoner kronor till primärvården. Nu skjuter vi till ytterligare 250 miljoner kronor. 

• Patienterna
I vår förra budget investerade vi 36,3 miljarder kronor på hälso- och sjukvården, en ökning med nästan 2,5 miljarder jämfört med året innan. I årets budget utökar vi med ytterligare 928,7 miljoner för att bland annat minska köerna. Vi avsätter dessutom över 100 miljoner kronor till riktade insatser för att förbättra för diabetiker, patienter med behov av dialys och för dem som behöver intensivvård.

• Personalen
Region Skåne är ingenting utan sin personal. Både för att få ny personal och behålla befintliga medarbetare måste regionen vara en attraktiv arbetsgivare och ha professionella verksamheter. Vi behöver också se till att personalen kan vidareutbilda sig. Därför genomför vi en extra satsning på över 44 miljoner för undersköterskor och 240 sjuksköterskor som går specialistutbildningar.

• Pendlarna
Det ska gå att bo, arbeta och välja miljösmart kollektivtrafik i hela Skåne. Skånetrafiken är en viktig del i människors livspussel, för näringslivet och för att hålla samman städer, mindre tätorter och landsbygd. Kollektivtrafikens regionbidrag 2019 utökades med 316 miljoner jämfört med 2018, nu satsar vi ytterligare drygt 200 miljoner år 2020.

• Pengarna
Region Skåne ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Tidigare har Region Skåne år efter år fått kritik av sina revisorer för att inte ha levt upp till lagkravet om god ekonomisk hushållning. Vi tänker se till att Region Skåne lever upp till lagen och att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Inom svensk vård har man till exempel ofta skickat pengarna till dem som har låtit köerna växa utan att ställa befogade krav. Vi kommer framför allt att belöna de verksamheter som har minskat köerna eller – ännu bättre – har sett till att det inte har blivit någon kö. Det kan bland annat ske genom att vi till incitament avsätter mer pengar för ändamålet.

Region Skåne har svårt att anpassa sig till nya förutsättningar och nya krav. Under lång tid har många landstings- och regionpolitiker satt regionens egen stora organisation och egna system i centrum. Men centrum bör istället i alla lägen vara de skåningar som besöker en vårdcentral mot sin allergi, som oroar sig för sin operation och som står på stationer och undrar om tåget kommer i tid. Ytterst handlar vår budget just om det: Att få Region Skånes verksamheter så bra att människor väljer dem just därför – inte för att det inte finns något annat alternativ. 

Vi växlar upp – resan för ett bättre Skåne har bara börjat.

Carl Johan Sonesson (M) 
regionstyrelsens ordförande

Gilbert Tribo (L)
regionråd och gruppledare för Liberalerna

Annette Linander (C) 
regionråd och gruppledare för Centerpartiet

Per Einarsson (KD) 
regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna

Den här artikeln har också publicerats i Sydsvenskan/HD (21/5).