JÄMLIK VÅRD. Standardiserade vårdförlopp ska bestå av alla nödvändiga moment i en utredning och inte innehålla några onödiga väntetider. Sedan 2015 har SKL och regeringen ingått överenskommelser om standardiserade vårdförlopp i syfte att korta väntetiderna. Och för att ge en jämlik, effektiv vård med god kvalitet och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Nu har det slutits en ny överenskommelse . Överenskommelsen innebär att standardiserade vårdförlopp kommer införas för flera sjukdomsområden. I beslutad budget för 2019 avsätts 100 miljoner kronor. Av budgeten framgår också att 300 miljoner kronor beräknas för 2020 och att 500 miljoner kronor beräknas för 2021.

Inriktningen är att standardiserade vårdförlopp inom minst fem nya sjukdomsområden ska implementeras i vården 2020 och att implementeringstakten ska öka kommande år.

Områden som kan komma att bli aktuella är bland andra diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. De standardiserade vårdförloppen kommer införas successivt och kommer bidra till en mer god och jämlik vård över hela landet.

Theresa Lindahl