BARNHÄLSOVÅRD. Barnhälsovården riktar sig till alla barn och deras föräldrar fram tills barnet börjar skolan. Regeringen och SKL har nu kommit överens om att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning.

Detta ska ske genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden. 120 miljoner kronor anslås till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Medlen ska främst rikta sig till familjer som lever i socioekonomiskt utsatta områden.

Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Theresa Lindahl