UTVECKLING. Det behövs krafttag på en rad områden för att lyfta Skåne. Region Skåne och Kommunförbundet i Skåne kommer därför att samarbeta än mer för att gynna den regionala utvecklingen. På fredagen bekräftade Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i regionen och Patric Åberg (M), ny ordförande i det skånska kommunförbundet, detta med ett handslag för utveckling.

– Region Skåne har ett ansvar för regional utveckling, infrastruktur och ett gott näringsklimat i hela Skåne, säger Anna Jähnke (M). Målet är en hållbar tillväxt och en god välfärd i Skåne, och det målet når vi inte utan ett nära samarbete med Skånes 33 kommuner.

– Skånes kommuner spelar en stor roll i både den offentliga servicen och samhällsplaneringen, säger Patric Åberg (M). Hela Skåne måste gynnas av den politik som förs. Tillsammans med Region Skåne kan kommunerna nå längre.

Just nu är några områden mer akuta än anda. Det gäller infrastrukturen där de skånska järnvägarna och vägarna i flera fall faktiskt riskerar att bli sämre av bristande underhåll. Men där också stora nyinvesteringar behövs.

Arbetsmarknadsfrågorna blir allt viktigare, med en stor grupp skåningar utanför arbetsmarknaden – vi har ett läge där alltför många inte hittar jobb de passar för samtidigt som företagen har svårt att fylla sina vakanser med rätt kompetens.

Näringslivsklimatet i Skåne som helhet är viktigt. Det behövs nya företag och de gamla behöver växa om vi ska matcha en växande befolkning.

– Det är verkligt bra om kommunerna och regionen nu kan kroka arm, säger Patric Åberg (M). Vi har en samsyn på många områden.

– Det finns många konkreta områden att ta tag i, säger Anna Jähnke (M). Kommunerna har ett lokalt ansvar, men driver också de skånska hamnarna som är en del av Skåne som transitregion för den svenska importen och exporten.

Peter J Olsson