INVESTERING. I dag (17/5) presenterar Allians för Skåne den satsning som kommer att göras för att modernisera och bygga ut Hässleholms sjukvårdsområde och framtidens ortopedi – FORTH. Arbetet påbörjas redan 2020 och kommer att innebära förbättringar inom många områden. Under 2020 anslås 40 miljoner kronor till projektet, och för hela planperioden anslås 810 miljoner kronor.

– Genom att bygga ut sjukhuset och modernisera det kan vi öka tillgängligheten och attrahera fler medarbetare till vården i nordöstra Skåne.  Det är även en stor vinst för patienterna i Hässleholm, där jag hoppas att medborgarna blir glada över detta besked, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ortopediverksamheten på Hässleholms sjukhus är en av de största i Sverige. Sjukhuset i Hässleholm utför idag cirka 40 procent av alla höft- och knäledsartroplastiker i Skåne. Den kommande utbyggnaden och moderniseringen av FORTH ger möjlighet att bevara och utveckla den höga, och såväl nationellt som internationellt erkända, kompetens som finns inom ortopedin i Hässleholm.

– Vi i Allians för Skåne är stolta över den högkvalitativa verksamhet som våra medarbetare har byggt upp i Hässleholm. Det är mycket glädjande att vi nu kan skapa förutsättningar för att lyfta ortopedin i Skåne till en ännu högre nivå till gagn för alla patienter i Skåne, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

På Hässleholms sjukhus har man länge bedrivit ett arbete med att utveckla kirurgin så att tiden som en patient behöver vara sängliggande efter operation har kortats avsevärt. Möjligheten att skifta mellan dagkirurgi och slutenvård beroende på behov i kösituationen kommer att öka ytterligare med den nya satsningen.

– Det finns fantastisk potential på Skånes mindre sjukhus och där har ortopedin i Hässleholm länge varit ett gott exempel. Beskedet vi ger idag är efterlängtat och ger förutsättningar för våra fantastiska medarbetare att nå ännu bättre resultat och utöka verksamheten och specialiseringen ytterligare, säger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nya lokaler möjliggör också en ökning av operationskapaciteten, och med ett högt patientflöde skapas möjligheter att korta ner både vårdtider och vårdköer. Något som kommer hela Skåne till nytta.

– Äntligen kan vi ge medarbetare och invånare ett tydligt och glädjande besked om moderniseringen av Hässleholms sjukhus. Tack vare uthållighet och arbetsglädje har personalen kunnat utföra sitt uppdrag med hög kvalitet. Men med den här satsningen ser vi till att lyfta arbetsmiljön och förutsättningarna till en ny och ännu högre nivå, avslutar Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Erik Hedenborg Bonde