EU-VAL. Sedan 2009 har Region Skåne haft ett eget bolag med kontor i Bryssel, Skåne European Office. Nu föreslås att bolaget avvecklas. Verksamheten fortsätter dock och överförs till avdelningen för regional utveckling.

– Fler delar av Region Skåne får därmed en bättre och mer naturlig koppling till Brysselkontoret, kommenterar regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Genom att flytta hem verksamheten är det tänkt att kunskapen på hemmaplan om de europeiska politiska processerna ska öka. Vi vill också undersöka om vi kan samverka kring Brysselkontoret med andra parter inom Regionsamverkan Sydsverige.

Avsikten med förslaget, som regionfullmäktige får upp på sitt bord i juni och som initierades i budgeten för 2019, är bland annat att större delar av verksamheten än i dag ska kunna dra nytta av de finansieringsmöjligheter som EU:s fonder och program erbjuder.

– Med en tydligare koppling till arbetet med regional utveckling får Region Skåne bättre förutsättningar att koppla ihop EU:s utvecklingsambitioner med våra egna, säger regionrådet Anna Jähnke (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden. Det borde egentligen också vara en självklarhet att vi ska samarbeta kring EU-frågorna med våra grannar.

– Självklart finns det ett värde i att Region Skåne finns närvarande i Bryssel och har goda kontakter för att kunna värna skånska intressen, men med det beslut vi nu tar anpassar vi kostymen efter det verkliga behovet, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn