KOLLEKTIVTRAFIK. Idag presenterades Skånetrafikens månadsrapport för april, som innehåller flera glädjande nyheter. Totalt har antalet resor i januari-april ökat med 1,8 miljoner resor, vilket motsvarar en ökning på 3,3 procent. Pågatågen går verkligen som tåget och har sedan januari haft över 300 000 fler resande. Störst ökning står Pågatågen Kristianstad-Höör-Eslöv-Malmö-Ystad-Simrishamn och Helsingborg-Teckomatorp-Eslöv-Malmö-Ystad för. Även busstrafiken går framåt där exempelvis regionbusstrafiken runt Kristianstad och Lund har ökat med över tio procent.

Punktligheten för de skånska tågen är en viktig fråga för Allians för Skåne och även här ser vi en stor förbättring under årets första månader. Pågatågens punktlighet är nu uppe i 92 procent och på Västkustbanan är punktligheten hela 98 procent.

­ ­­− Vi är jätteglada för att resorna ökar i hela trafiksystemet, en utveckling vi nu följer månad för månad, samt att också punktligheten blir allt bättre. Det är verkligen glädjande att skåningarna vill göra hållbara val och väljer att resa mera kollektivt, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Helena Nanne