REVOLUTIONERANDE BEHANDLING. I bara två av tio strokefall handlar det om en hjärnblödning, medan den absoluta majoriteten av strokefallen beror på en propp. Det innebär att ett vitalt blodkärl har täppts igen och förhindrar syresatt blod att nå hjärnan. En mycket allvarlig situation som tidigare bara behandlades med blodförtunnande medel med varierad framgång.

Enligt Neurologläkaren Bo Norrving vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som varit primus motor i arbetet med att ta fram de nya reviderade riktlinjerna för strokevården i Sverige är trombektomi det mest revolutionerande som hänt den akuta strokevården. Med den nya behandlingen använder man en lång manövreringsbar tunn kateter med en liten korg i änden. Den förs in genom en artär i ljumsken och sedan kan kirurgen mekaniskt plocka ut den koagulerade blodproppen i huvudregionen.

Men behandlingen bygger på mycket snabba ambulanstransporter till de centrala sjukhus som kan utföra den här behandlingen inom cirka tre timmar. En annan viktig faktor inom strokevården är att rehabiliteringen kommer igång så snabbt som möjligt för patienten. Och det handlar om en intensiv, kontinuerlig och långvarig rehabilitering, där ett multiprofessionellt vårdteam omsluter varje patient. Då finns det stora möjligheter för en person att komma tillbaka till ett funktionellt liv, även om strokeskadorna varit relativt stora.

Theresa Lindahl