SYDSVERIGE. Regionsamverkan Sydsverige (RSS) startade vid ett möte på småländska Hooks herrgård arbetet på allvar denna mandatperiod. Det är de sex sydligaste regionerna som ingår: Skåne, Halland, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Tillsammans har dessa 2,6 miljoner invånare – en fjärdedel av Sveriges befolkning.

– Genom att samarbeta får vi större styrka gentemot Stockholm, riksdag och regering, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen i Skåne och också för RSS styrelse. Vi arbetar tillsammans till exempel inför den nationella infrastrukturplanen nästa år, mer samordnad kollektivtrafik över länsgränserna, stimulans av bredbandsutbyggnad och samarbete om kulturinstitutioner.

Skånes alliansledning representeras förutom av Carl Johan Sonesson av Anna Jähnke. För oppositionen sitter Henrik Fritzon och Yvonne Augustin.

Peter J Olsson