KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Region Skåne måste både vara en attraktiv arbetsgivare och anlita vårdföretag som personalen trivs hos för att klara sitt uppdrag. Av rapporten Personalen i välfärden, som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen publicerade, framgår att antalet anställda i kommuner och regioner blir allt fler. Samtidigt är rekryteringsbehovet enormt.

Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare varje år, och är vana vid stora omställningar, blir behovet av nyrekryteringar de kommande åren en utmaning. De strategier för rekrytering till välfärdssektorn som har arbetats fram finns det därför all anledning att följa.

En tydlig och välkommen trend är att allt fler som är 65 år eller äldre väljer att jobba längre eller komma tillbaka till yrket efter sin pensionering. Här måste Region Skåne vara tydlig med att äldre är en viktig resurs som man vill behålla.

Jonas Duveborn