FOLKHÄLSA. Mötesplatser i naturen främjar psykisk hälsa bland unga, därför vill nu Stiftelsen Skånska Landskap utforma ett nytt koncept av naturnära mötesplatser på Skåneleden, som framför allt lockar den unga generationen. Projektledare Torbjörn Lingöy förklarar att det kan vara vindskydd som funkar för tonåringar eller som har lekhörna för små.

– Vi vill locka barn och unga ut i naturen med ny tilltalande mötesplats i form av vindskydd. Mer utevistelse ger vinster i hälsa, engagemang för miljö och natur och kamratskap, säger Torbjörn Lingöy, ledförvaltare på Stiftelsen Skånska Landskap, som förvaltar Skåneleden.

Naturens positiva effekt på vår fysiska hälsa är väl känd och studier visar att vistelse i naturen både förebygger och behandlar psykisk ohälsa. Samtidigt kommer det alarmerande rapporter om att barn och ungdomar rör sig allt mindre, mår allt sämre och i allt större utsträckning vistas inomhus. Detta vill Stiftelsen Skånska Landskap ändra på. Under flera år har de, genom olika åtgärder, underlättat för människor att komma ut i den skånska naturen. Nu tar de ytterligare ett steg, med ambition att locka till naturliga möten längs Skåneleden med förhoppningen att ta del av Naturkompaniets Naturbonus 2019.

De permanenta lägerplatser som i dag finns längs våra leder och i våra strövområden, börjar bli till åren och det är dags att förnya dessa. Ambitionen är att engagera barn- och ungdomar i olika åldrar för att komma med idéer till utformningen av framtida naturnära mötesplatser. Förhoppningen är att locka en ny generation till lek och lärande, bjuda in till upplevelser och samvaro och samtidigt möta framtidens utmaningar inom digitalisering. Miljömedvetenhet och hållbarhet präglar naturligtvis hela processen liksom hänsyn till olika kultur- och funktionsvariationer, säger Torbjörn Lingöy.

Camilla Andersson