FERTILITET. Vi skåningar väntar allt längre innan vi planerar för barn. Men vilka samhällsekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser kan vi förväntas oss i den negativa fertilitetstrenden? Hur gör vi människor i reproduktiv ålder mer medvetna om fertilitet, levnadsvanor och en reproduktiv livsplan?

På symposiet ”Life Cycles: Human Reproduction, Growth, and Development” som hölls i Malmö i dag (10/5) diskuterades multidisciplinära perspektiv inom forskningen och vården relaterade till livets tidiga faser. Svenska och internationella forskare inom flera medicinska specialiteter med fokus på reproduktion och fosterutveckling deltog. Ett av fokusområdena var pre- och perikonceptionell hälsa. Det är ett relativt nytt forskningsområde som fokuserar på hälso- och livsstilsrelaterade faktorer hos kvinnan och mannen innan och under tiden kring befruktningen som kan påverka fostret och det blivande barnets hälsa, även som vuxen och hos efterföljande generationer.

I den avslutande paneldebatten gav ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, regionrådet Gilbert Tribo (L) och vice ordföranden och regionrådet Anna Mannfalk (M) sin syn på hur man kan främja en sund reproduktion och motverka att alltför få barn föds.

Theresa Lindahl