FORSKNING. Dagens nyhet om att Sony behåller mer personal och verksamhet i Lund än det såg ut höstas är en god nyhet för Lund. Den högteknologiska sektorn står stark i Skåne, höstens olika varsel till trots. Varslen får stor uppmärksamhet, de dagliga små framgångarna märks bara på längre sikt.

– Jag välkomnar beskedet från Sony att Lund fortsatt blir ett viktigt centrum för företagets forskning- och utveckling, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Utveckling kräver livskraftiga företag, det vi som politiker kan bidra med är att skapa en miljö där företag och akademiska institutioner kan samverka och dra nytta av varandra. Det är precis detta som är syftet med Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, Firs.

– Vi kommer fortsätta detta arbete med att utveckla Skåne till att vara en ledande plats att vara lokaliserad till och hoppas att bolagen i Skåne fortsätter växa och att fler globala företag vill lokalisera sig här.

Att Sony blir kvar och också väljer att förlägga ett nytt forskningscenter och flera nya verksamheter till Lund är bra för hela Skåne. Sony är en viktig arbetsgivare och samarbetspartner för underleverantörer i Skåne. Sony är också en av de viktigaste partnerna för Skånes universitet och lärosäten, där man både finansierar forskning och bedriver avancerad forskning tillsammans. Sony har också bidragit till att nya verksamheter har spunnits ut ur kompetenser från Sony, kanske tydligast är Sigma Connectivity.

Att det blir flera nya verksamhetsområden ser vi som en potential för Sony att växa än mer i Skåne och att regionen blir mindre sårbar för om ett affärsområde har en mindre bra utveckling. Det stöttar också styrkan i det skånska Tech klustret, där Sony fortsätter utveckla teknik kopplat till 5G och 6G och uppkopplade saker. Teknik som är av stor betydelse också för andra regionala företag. En allt mer välutvecklad innovationsmiljö med starka företag och akademi, gör det lättare att rekrytera rätt kompetenser, då internationell kompetens inte blir enbart beroende av en arbetsgivare när man flyttar till Skåne, utan man flyttar till en Tech region, där man kan byta till andra företag vid behov. Det blir också mer attraktivt för underleverantörer och andra företag att flytta till regionen för att utnyttja de kompetenser dom finns i regionen. På senare år har vi till exempel sett Volvo och Bosch lokalisera sig till regionen.

Peter J Olsson