NYFIKEN PÅ. Carina Zachau är ordförande i kollektivtrafiknämnden och ett av Moderaternas fyra regionråd.

Vad har du för politisk bakgrund?
– Jag har varit politiskt aktiv under mer än tjugo år. Började en gång i skolstyrelsen och socialnämnden. De senaste tolv åren har jag varit ordförande i kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun. För åtta år sedan blev jag invald i Region Skåne och har varit ledamot i regionala tillväxtnämnden och den senaste mandatperioden har jag varit gruppledare i servicenämnden och ersättare i regionstyrelsen.

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?
– Det är svårt att nämna en fråga. Sjukvården och kollektivtrafiken måste fungera! I dag har vi många skåningar som står i kö till sjukvården och inte får vård i rätt tid. En annan viktig fråga är kollektivtrafiken. Många väljer att ta den egna bilen för att man inte litar på att kollektivtrafiken kommer fram i tid, det leder till långa köer på våra vägar.

Vad vill du ta dig an i din nya roll som råd för Moderaterna i Region Skåne?
– Att ta innovationer och den tekniska utvecklingen av kollektivtrafiken till Skåne och att säkerställa ett samarbete med kommunerna där vi kan få ut så mycket som möjligt av den skattefinansierade trafiken.

Följ Carina på Facebook

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur” 
Anna Jähnke (M) ”Alliansen har ett starkt lag med bred kompetens” 
Per Einarsson (KD) ”Jag vill sätta mer fokus på individen i vården” 
Anna Mannfalk (M) ”Tillgängligheten i vården är den viktigaste frågan” 
Anders Lundström (KD) ”Skåningarna ska kunna lita på den skånska sjukvården” 
Birte Sandberg (C) ”Människor ska kunna både bo och verka i hela Skåne”
Gilbert Tribo (L) ”Samhället ska stå upp för de allra mest utsatta”