SKÅNE-HOVEDSTADEN. Nu tar Region Skåne och Region Hovedstaden ytterligare ett steg för att fördjupa och utveckla sitt samarbete. Det är innebörden av den avsiktsförklaring som regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och hans danska motsvarighet Sophie Hæstorp Andersen undertecknade på tisdagen (30/4).

– Vi har haft ett samarbete i Greater Copenhagen som rör gränshinder, infrastruktur och tillväxt, men vi har också redan ett visst samarbete på sjukvårdsområdet. Nu går vi vidare och lägger grunden till utvidgat samarbete. Redan i augusti ska vi mötas för att gå vidare med barnsjukvården, inte minst för att stärka samarbetet när det gäller behandling av barncancer, och diskutera samarbete om ambulanshelikoptrar som ökar möjligheten att kunna täcka Bornholm, säger Sophie Hæstorp Andersen, ordförande  Region Hovedstaden.

– Denna principöverenskommelse lägger grunden för fortsatt samarbete med till exempel ett utvidgat arbete inom sjukvården. Det gäller inte minst möjligheten för våra invånare i Skåne och i Hovedstadsregionen att söka vård i det andra landet. Vi behöver både förbättra informationen och reda ut hur patientdata ska hanteras. Hela utvecklingen med digitalisering och vad det innebär för såväl sjukhusvården som möjligheten att vårdas hemma. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Carl Johan Sonesson.

Avsiktsförklaringen säger band annat att de båda regionerna ska ”göra gemensamma ansträngningar för att öka konkurrenskraften, attraktiviteten och innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården såväl som inom andra områden”. Detta för ”att säkra tillväxt och sysselsättning genom att sträva emot att bli en integrerad arbetsmarknad”.

De framhåller att de tillsammans utgör en av världens ledande forskningsregioner när det gäller materialvetenskap och biovetenskap. Och genom att öka utbyte och samarbete vill man främja både forskning och regional utveckling.

Peter J Olsson