EXTRA PENGAR. Det finns brister och problem i förlossningsvården, därför har regeringen utökat och förlängt sin befintliga satsning i budgeten med en miljard fram till 2022. Tillskottet är utöver den nuvarande satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa, som uppgår till 400 miljoner årligen fram till 2019. Under 2019 satsas totalt 1,59 miljarder kronor.

211 miljoner extra blir det till den skånska mödra- och förlossningsvården. Pengarna ska bland annat stärka bemanningen inom förlossningsvården och förbättra arbetsmiljön. Pengarna får även användas till insatser inom vården för tidigt födda barn.

Region Skåne får använda pengarna för de insatser som de bedömer ger störst nytta inom satsningen ramar, med särskilt fokus på bemanning. Dessutom ska de gå till insatser i primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden. Även en förstärkning för vård och behandling av sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor, exempelvis endometrios. Pengarna ska även gå till insatser för kvinnors hälsa och betalas ut genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Theresa Lindahl