GODSTRANSPORTER. Sedan årsskiftet är det endast från en hamn – Trelleborg – som det går gods- och persontrafik via tåg. Det är en allvarlig utveckling ur en säkerhetsstrategisk synvinkel, och är raka motsatsen till det miljö- och hållbarhetsfokus som den nya regeringen vill ha. Genom Skåne går mycket av Sveriges utrikeshandel och annan transittrafik, vilket konkurrerar om utrymmet på skånska vägar och järnvägar med lokala resor och pendling. För Region Skåne är det därför en prioriterad uppgift att verka för att transporterna fungerar på bästa sätt och att alla trafikslag utnyttjas.

Eftersom Fehmarn Bältprojektet kommer invigas tidigast 2030 har vi mer än ett decennium framför oss med en enda landbunden anslutning mellan Sverige och kontinenten. Det innebär ytterligare över tio år där Stena Line i privat regi tillhandahåller den enda alternativa fraktvägen för gods- och persontransport via järnväg till och från Sverige. Det är inte rimligt att regeringens ambition ska vara beroende av en enda privat aktörs vilja och möjlighet att bära de höga kostnaderna och ta den ekonomiska risk det innebär att driva järnvägsfärjor i konkurrens med lastbilstrafik.

Region Skåne har länge arbetat med att få ett väg- och järnvägsnät i Skåne som klarar såväl transittrafiken som de inomregionala transporterna. Inte minst gäller det Skånes hamnar med tillfarter och järnvägsanslutningar. Det är av stor vikt att järnvägen har den standard och kapacitet som krävs för att den ska kunna tävla med godstransport på lastbil.

– Sverige behöver gå från reaktivitet till proaktivitet i främjandet och bibehållandet av alternativ till landburna förbindelser till Fastlandseuropa, för att minimera säkerhetspolitiska risker, garantera ekonomiska fördelar och uppfylla miljö- och hållbarhetsmål, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Henrik Westdahl