VALFRIHET. På nästa hälso- och sjukvårdsnämnd (4/5) kommer Allians för Skåne föreslå att utreda möjligheten till att upphandla specialiserad palliativ vård i Trelleborg-Malmö.

– Den palliativa vården har varit eftersatt. Det har varit många turer i denna fråga och jag är starkt övertygad om att genom en upphandling kan vi säkerställa att specialiserad palliativ vård kan erbjudas i Trelleborg och Malmö, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sedan en längre tid finns en intention att det ska finnas bemannade vårdplatser för specialiserad palliativ vård vid Trelleborgs lasarett. Ett flertal försök har under åren skett för att få igång vårdplatserna utan att detta kunnat verkställas.

– Vi behöver se den specialiserade palliativa vården i Malmö och Trelleborg som en helhet och säkerställa kompetensförsörjning och lämpliga lokaler för verksamheten i bägge städerna, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2019 med plan för åren 2020-2021 framgår att utveckling av den nära vården kommer inkluderas i arbetet med framtidens hälsosystem och i detta kommer även specialiserad palliativ vård att inbegripas.

– Vården ska vara nära och trygg i hela Skåne, därför måste vi fortsätta utveckla den palliativa vården. Att upphandla nya platser i Trelleborg och Malmö möjliggör en lösning som många har väntat länge på, säger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lokaler avsedda för att vid behov kunna bedriva palliativ vård finns idag reserverade på Lasarettet Trelleborg och svarar till en verksamhet för fyra vårdplatser. Tidigare fanns ytterligare två platser lokaliserade i annan närliggande lokal men dessa platser används idag för annan öppenvårdsverksamhet.

– Den palliativa vården i Trelleborg har hanterats undermåligt under flera års tid, detta är ovärdigt denna patientgrupps behov och intressen. Vi hoppas nu på ett omtag med både engagerad och rätt aktör, för att nå bästa möjliga specialiserad palliativ vård. En vård som ju av Socialstyrelsen klassas som prio ett-sjukvård, säger Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad