EKONOMI. Under årets första tre månader har kostnaderna i Region Skåne ökat mer än vad de borde och resultatmålet för helåret ser ut att missas rejält. I stället för att nå det budgeterade överskottet på 1 miljard kronor, visar prognosen efter mars månad mot ett överskott på bara 395 miljoner kronor.  

I går (25/4) uppmanade därför regionstyrelsen nämnder och styrelser med ekonomisk obalans att snarast vidta åtgärder för att budgeten ska hållas.

  • Fortsatt fokus på förbättringsarbete, inklusive att ha rätt kompetens på rätt plats, minska sjukskrivningstalen och att på allvar inleda digitaliseringen.
  • Mer och bättre samverkan för att förbättra produktionen.
  • Anställningstak. Med 3 222 fler anställda under förra mandatperioden har kostnaderna ökat kraftigt, samtidigt som produktionen inte har blivit bättre. Tvärtom har vårdköerna ökat.
  • Kostnaden för bemanningsföretag ska ned och om ett år vara max 1,5 procent.
  • Högsta restriktivitet mot nya kostnader. Ompröva redan tagna beslut.

– Nu måste styrelser och nämnder titta på det här självständigt, och se om de ska revidera sina internbudgetar eller bli bättre på att följa upp och styra mot målen, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) till Kristianstadsbladet.

Det bör framhållas att ekonomin vid den här tidpunkten på året ofta har sett bedrövlig ut, men att de har blivit bättre senare under året.

Det förra rödgröna styret ställde sig bakom beslutet i regionstyrelsen, men verkar samtidigt ha drabbats av plötslig minnesförlust.

– Vi ser med stor oro på siffrorna. Vi hade ett hårt arbete med att få ner kostnaderna, nu har de börjat skena, säger Mätta Ivarsson (MP).

S och MP nådde inte de resultat de satte upp ett enda år, trots att de sänkte överskottsmålet från nödvändiga 2 procent (som budgeten för 2019 bygger på) till 1 procent. Förra året levererade de ett minusresultat.

Kostnadsexplosionen är oroväckande. Sedan spelar det ingen roll att sådana är vanliga efter en skattehöjning. Den minnesgode kanske kommer ihåg hur det var 2003, efter att det dåvarande rödgröna styret hade höjt skatten med en krona. Den våren lades vårdcentraler ner, anställningsstopp och investeringsstopp infördes, samtidigt som patientavgifter och taxor i kollektivtrafiken höjdes.

Jonas Duveborn