DEBATT. Förra veckan kom beskedet om att Eon kommer att sluta producera el på Heleneholmsverket i Malmö. Det är en direkt konsekvens av regeringens höjda kraftvärmeskatt, skriver Liberalernas regionråd Louise Eklund i en debattartikel i Expressen.

Louise, som är 1:a vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden och brinner för klimat- och miljöfrågor ser en stor problematik med att regeringen nu med ena handen försvårar att producera el genom att höja skatterna, utan att kompensera med de helt nödvändiga investeringarna i det stamnät som skulle kunna överföra mer kapacitet från norr till söder.

Det är av ytterst viktigt att Skånes elförsörjningsutmaningar lyfts i sammanhang där nätkapaciteten diskuteras, särskilt när dessa samtal förs utanför Skåne. Här kommer vi i regionen att fortsätta bedriva ett aktivt påverkansarbete och framföra de behov av investeringar i elinfrastrukturensom behövs i Skåne”, skriver Louise i sin artikel.

Den 24/4 åkte Louise till Stockholm för att delta i energisamtal om regionernas nätkapacitet. Louise lyfte de utmaningar som finns i Skåne och behovet av konkreta åtgärder och investeringar i det sydsvenska elnätet. Det är dags att prioritera Skånes elförsörjning! 

Elma Huskic