NYFIKEN PÅ. Gilbert Tribo, regionråd för Liberalerna i Region Skåne.

Vad har du för politisk bakgrund?
– Mitt engagemang började tidigt och jag har varit politisk engagerad i Liberalerna sedan 1984 och har suttit i regionfullmäktige sedan 2002. Från 2006 och framåt har jag haft förmånen att kunna syssla med politik på heltid och arbetat med sjukvårdsfrågor på olika sätt. I dag har jag det hedrande uppdraget att vara hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Tidigare har jag arbetat som familjebehandlare. Under den tiden såg jag många barn fara illa och min inställning är att de som far illa har rätt till god vård. Samhället ska stå upp för de allra mest utsatta.

Var kommer du från?
– Jag är en sann skåning som är född och uppvuxen i Kristianstad.

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?
– Den allra viktigaste frågan är att bygga ut grunden i den skånska sjukvården, det vill säga vårdcentralerna och stärka det med fler allmänläkare!

Vad/vilka frågor ser du mest fram emot att ta dig an i din nya roll som regionråd?
– De frågor som jag ser mest fram emot är att utveckla ett fastläkarsystem och öka tillgängligheten i vården. På samma sätt som den vanlige skåningen känner sin frisör så ska den kunna känna sin läkare. Jag ser även fram mot att verka för en bra arbetsmiljö för alla medarbetare inom vården, som varje dag gör ett fantastiskt jobb.

Följ Gilbert TriboFacebook

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur” 
Anna Jähnke (M) ”Alliansen har ett starkt lag med bred kompetens” 
Per Einarsson (KD) ”Jag vill sätta mer fokus på individen i vården” 
Anna Mannfalk (M) ”Tillgängligheten i vården är den viktigaste frågan” 
Anders Lundström (KD) ”Skåningarna ska kunna lita på den skånska sjukvården”
Birte Sandberg (C) ”Människor ska kunna både bo och verka i hela Skåne”