MINDRE TRYCK. Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är bäst i Skåne på att undvika trycksår och Region Skåne är bättre än rikssnittet.

I årets mätning hade 10,5 procent av patienterna på de skånska sjukhusen någon form av trycksår, jämfört med rikets snitt på 12,3 procent. När det gäller allvarliga trycksår så är målet i riket att dessa ska vara under 4 procent. I Kristianstad ligger man nu på 1,3 procent. Det är bland de lägsta i landet. Snittet i regionen är 4,2 och i riket 6,7 procent. CSK har gått ner från 3,6 procent sedan i höstas.

Bland annat handlar det om att se till att patienterna inte ligger still i samma position länge, utan att de får regelbundna lägesändringar. Både när de ligger i säng och när de sitter i stol. Även att de får avlastning, att kuddar placeras på rätt sätt, och inte minst att de får vätska och att de följer nutritionsstatus. Det finns också tydliga rutiner för riskbedömning, åtgärder sätts in tidigt för de som ligger i riskzonen, och vården följer noggrant upp vad som har hänt om det ändå har blivit ett trycksår.

Camilla Andersson