KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Utbildningssystemet ska moderniseras för att utgå från det regionala behovet och kommunerna ska kunna ta över arbetsförmedlingsuppdraget. Det var några av de målsättningar som blev resultatet av en dialog mellan kommunerna och Region Skåne under tisdagen (23/4).

Region Skåne ska börja arbeta mer som en samlande kraft gentemot kommunerna med kompetensförsörjning. Efter Arbetsförmedlingens nedskärningar i Skåne kallade regionen till sig företrädare för de skånska kommunerna till möte. De tio deltagande kommunerna var överens om att det krävs gemensamma krafttag för att det offentliga ska kunna möta upp det verkliga kompetensförsörjningsbehovet.

– Detta är en ödesfråga för regionen, kommunerna och näringslivet. Vi ser en enorm brist på arbetskraft, trots hög arbetslöshet. Därför är det dags att tänka nytt; ta fram en samlad bild av behovet i Skåne och hjälpa kommunerna att gemensamt möta upp det med utbildningsinsatser, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Enligt regeringsöverenskommelsen ska Arbetsförmedlingens uppdrag läggas ut på fria aktörer i större utsträckning. Kommunerna bör då kunna få möjlighet att arbeta mer aktivt med kompetensförsörjningen lokalt, samtidigt som regionen lobbar mot staten för fler riktade YH-utbildningsplatser.

– För att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt krävs ett välfungerande utbildningssystem. Det gäller inte minst våra yrkesutbildningar. Nu behöver vi aktivt arbeta mot staten så att de YH-platser vi tilldelas i Skåne ska matcha näringslivets behov, säger Louise Eklund (L), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Henrik Westdahl