LUNDS UNIVERSITET. Alzheimer är en svårdiagnosticerad och komplex sjukdom som kommer smygande. Sjukdomen medför att kognitiva såväl som kroppsliga funktioner försämras samtidigt som nervcellerna förtvinar och dör. Det finns idag ingen behandling som minskar förlusten av nervceller i hjärnan.

Läkemedel som lindrar kognitiva besvär finns, men inga som bromsar förloppet. Men en ny studie bekräftar att ett enkelt blodprov kan ge svar på accelererande nervcellsskador i hjärnan. Studien som publiceras i JAMA Neurology visar att NFL(neurofilament light)-koncentrationen i blodet skulle kunna tala om ifall ett läkemedel faktiskt påverkar förlusten av nervceller, när en optimal dosering av ett läkemedel är uppnått eller om ett annat läkemedel bör prövas.

Vanliga metoder för att påvisa nervcellsskador är annars att mäta patientens nivå av olika ämnen med ett ryggvätskeprov eller avbilda hjärnan med magnetkamera. Metoder som är både komplicerade, tar tid och är kostsamma, att istället mäta NFL i blodet kan vara både billigare och enklare för patienten.

Niklas Mattsson som är forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus har lett studien i samarbete med bland andra Henrik Zetterberg och Kaj Blennow vid Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Neurokemilaboratoriet i Mölndal. Det pågår just nu dessutom förberedelser på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal för att inom en snar framtid göra metoden tillgänglig i klinisk rutin. Så läkare med ett enkelt blodprov kan mäta skador på nervceller vid Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar i hjärnan.

Theresa Lindahl