SIMRISHAMN. Fastighetsdirektören i Region Skåne får i uppdrag att teckna ett nytt hyresavtal för Simrishamns sjukhus efter att nuvarande avtal sagts upp för omförhandling. Det beslutade Servicenämnden vid sitt sammanträde på onsdagen (17/4).

– Jag är mycket nöjd med dagens beslut. Simrishamns sjukhus har en viktig roll att spela både lokalt och regionalt. Dagens beslut från majoriteten i Servicenämnden säkrar förutsättningarna för fortsatt god och tillgänglig vård i Simrishamn, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Region Skånes Servicenämnd. 

– Regionen ska snart inleda förhandlingar om ett nytt vårdavtal för Simrishamns sjukhus. Då är det viktigt att vi har en långsiktigt stabil lösning för sjukhusets lokaler, fortsätter Inger Tolsved Rosenkvist (L). 

Nuvarande hyresavtal mellan Region Skåne och fastighetsägaren Frisk AB löper ut den 30 april nästa år. Vårdavtalet med nuvarande leverantör löper till och med 30 april 2021.

– Fastighetsfrågan har stor betydelse för den vård bedrivs vid sjukhuset i Simrishamn, menar John Eklöf (M), förste vice ordförande i Region Skånes Servicenämnd. 

– Simrishamns sjukhus har drivits framgångsrikt i privat regi i 20 år. Det har varit uppskattat av såväl patienter som vårdpersonal. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Därför är det viktigt att vi nu får på plats ett nytt hyresavtal för lokalerna inför att vårdtjänsterna ska upphandlas på nytt, fortsätter John Eklöf (M).

Det nya hyreskontraktet för Simrishamns sjukhus löper från 2021-05-01 till och med 2035-04-30.  Vid tecknande av detta avtal förlängs befintligt avtal ett år, det vill säga till och med 2021-04-30, för att möta upphandlat vårdavtal.

Sebastian Sundel