NYFIKEN PÅ. Anders Lundström, Kristdemokrat och regionråd i Region Skåne.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Kristdemokraterna?

– För att jag tror att det är viktigt att diskutera värderingar för vårt gemensamma samhälle. Jag vill påverka och göra skillnad för de skånska familjerna.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?

– Skåningarna ska kunna lita på den skånska sjukvården. Vi ska kapa köerna, bidra till valfrihet för skåningarna och våga prioritera vad våra skattepengar går till.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt nya uppdrag?

– Jag har lång erfarenhet ifrån både den kommunala och regionala politiken.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?

– Det är att skapa en bättre tillgänglighet för skåningarna i sjukvården och våga göra prioriteringar.

Vilken fråga brinner du lite extra för och varför?

– Att alla skåningar ska få bättre och tillgängligare sjukvård, där valfriheten står i centrum.

Vad gör du på fritiden för att koppla av?

– Träning är helt nödvändigt i mitt liv, där får jag avkoppling, hittar energi och finner balans i tillvaron. Familjen är också viktig för mig, där får jag trygghet.

Följ Anders Lundström på Facebook

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur”
Anna Jähnke (M) ”Alliansen har ett starkt lag med bred kompetens” 
Per Einarsson (KD) ”Jag vill sätta mer fokus på individen i vården”
Anna Mannfalk (M) ”Tillgängligheten i vården är den viktigaste frågan”