NYFIKEN PÅ. Birte Sandberg, som är Centerpartist, regionråd och ordförande i Primärvårdsnämnden

Vad har du för bakgrund?

– Jag kommer från Tomelilla på Österlen, är grundskollärare och har en masterexamen i utbildningsvetenskap, driver aktivt jordbruk tillsammans med min make. Tidigare har jag arbetat som arbetsledare och som företagskonsult. Som aktiv förälder har jag varit med att starta en kooperativ friskola. 

Vad har du för politisk bakgrund? 

– Miljö- och hållbarhetsfrågorna fångade tidigt mitt intresse och Centerpartiet var då ett naturligt val. Jag har sedan 1991 varit invald och engagerad i landstings- och senare regionpolitiken inom sjukvård, tillväxt- och kollektivtrafikfrågor. För mig är det viktigt att ha fokus på att människor ska kunna både bo och verka i hela Skåne.  

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?

– Att primärvården ges rollen att styra patientflödena, så vi kan få till en bättre vårdkedja, samtidigt som vi inför fast vårdkontakt till allt fler skåningar.

Vilka frågor ser du mest fram emot att ta dig an i din nya roll som regionråd?

– Arbetet med att leda primärvårdsnämnden är stimulerande; där vi kommer fokusera på att förbättra vårdkedjan, men också att driva på införandet av internetbaserad KBT och hälsosamtal för friskare skåningar.

Följ Birte SandbergFacebook

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur” 
Anna Jähnke (M) ”Alliansen har ett starkt lag med bred kompetens” 
Per Einarsson (KD) ”Jag vill sätta mer fokus på individen i vården” 
Anna Mannfalk (M) ”Tillgängligheten i vården är den viktigaste frågan”
Anders Lundström (KD) ”Skåningarna ska kunna lita på den skånska sjukvården”