HOT MOT DEMOKRATIN. Tillvaron som förtroendevald är tuff, och då inte enbart på grund av att hot och hat har blivit vanligare, men detta är både lätt att mäta och att förstå de negativa effekterna av.

Just nu genomför Brottsförebyggande rådet för fjärde gången Politikernas trygghetsundersökning, som handlar om valåret 2018. Undersökningen genomförs vartannat år. Den som gjordes för två år sedan visade att var fjärde politiker då hade utsatts för någon form av trakasserier, hot eller våld. Det var en högre nivå än 2012, men något lägre än valåret 2014, då 28 procent uppgav att de hade utsatts. Tydligt är att yngre hotas mer, 40 procent av alla under 29 år, vilket kopplas till högre aktivitet på sociala medier. Något fler män än kvinnor uppger att de har utsatts för fysiskt våld.

Hot mot enskilda är allvarligt nog, hot mot politiker är snäppet värre då det kan få engagerade människor att av rädsla för konsekvenserna sluta vara politiskt aktiva. Därför är det extra viktigt att stötta förtroendevalda i deras gärningar, och att alla former av hat, hot och våld anmäls i enlighet med de säkerhetsrutiner som finns.

Jonas Duveborn