UPPFÖLJNING. Skåne har en fortsatt befolkningsökning, en fortsatt hög utbildningsnivå och en positiv utveckling på arbetslösheten, men en negativ utveckling vad gäller sysselsättningen.

Under 2018 var Skånes befolkningsökning fortsatt stor. Totalt ökade befolkningen med 17 475 individer, vilket är ungefär 3 000 personer färre än 2016-2017 års rekordökningar. Vid årsskiftet 2018/2019 hade Skåne totalt 1 362 164 invånare.

I procent ökade Skånes befolkning med 1,3 procent vilket fortfarande är på en historiskt hög nivå. Av Skånes 1,3 miljoner invånare är 21 procent födda utomlands. De största grupperna är från Norden, forna Jugoslavien och Mellanöstern. Inflyttningen till Skåne är orsaken till en stor del av Skånes befolkningsökning. År 2018 flyttade cirka 43 824 personer till Skåne och drygt 29 925 personer flyttade från Skåne.

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på fjärdeplats i landet avseende andelen invånare i åldern 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Endast Stockholm, Uppsala och Västerbottens län ligger högre.  Lund, Lomma och Malmö är de kommuner i Skåne som har högst andel invånare med eftergymnasial utbildning. Efter det följer Helsingborg och Kristianstad samt flera av kranskommunerna runt Malmö/Lund. Det är bra, likväl som lovande!

Skåne har den lägsta sysselsättningsgrad på 76,4 procent, vilket var den lägsta för alla län även när gränspendlare till Danmark medräknas 2017. Riksgenomsnittet är 79,8.

Sysselsättningsgraden varierar kraftigt mellan Skånes fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 73,2 procent, medan sydöstra Skåne, med 79,8 procent, har den högsta sysselsättningsgraden. Parallellt med detta var antalet personer mellan 16-64 år som var öppet arbetslösa eller sysselsatta inom arbetsmarknadspolitiska konjunkturåtgärder uppgick genomsnittligen till 59 274 personer år 2018. Detta är en minskning med 2076 personer sedan föregående år.

Det finns således mycket att göra inom kompetensförsörjningsområdet. Därför har samtliga skånska kommuner bjudits in för att identifiera vad som gemensamt behöver göras. Tillsammans ska vi verka för en fortsatt positiv utveckling med en förstärkt arbetslinje!

Amir Jawad