DIABETES I FOKUS. Runt 900 barn under 18 år insjuknar varje år i Sverige i diabetes typ 1. Sjukdomen innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppens insulinproducerande celler. Nu genomförs ett försök i Skåne att ge barn med risk för typ 1-diabetes insulin i mat och dryck. Barnen i studien har gener som visar att de har en förhöjd risk att få sjukdomen. Förhoppningen är att barnen inte ska behöva insjukna i typ 1-diabetes, som till skillnad från diabetes typ 2 ofta drabbar barn. De barn som ingår i studien har hittats genom ett blodprov som tagits i navelsträngen på nyfödda på förlossningarna i Skåne sedan i somras.

Försöket sker i den så kallade POInT-studien där flera länder deltar, samma studie genomförs på sex andra platser i bland annat Tyskland, Polen, Storbritannien och Belgien, målet är att hitta totalt över tusen barn med förhöjd risk. Studien innebär att hälften av barnen får oralt insulin och hälften får verkningslösa kapslar, så kallad placebo. Barnen ska äta insulin eller placebo varje dag upp till tre års ålder, och kommer följas upp genom regelbundna kontroller med bland annat blodprover tills de fyller sju.

Autoimmun diabetes orsakas av att immunsystemet reagerar felaktigt på de insulinproducerande cellerna (betacellerna) i bukspottskörteln. Immunsystemet uppfattar betacellerna som att de utgör ett hot mot kroppen och förstör dem.

Kroppens eget insulin är ofta det som först utlöser den felaktiga immunreaktionen som leder till autoimmun diabetes. I POInT är syftet att träna immunförsvaret så att den autoimmuna reaktionen inte sker.

Theresa Lindahl