ARBETSMARKNAD. På senare tid har flera förändringar skett inom det arbetsmarknadspolitiska området, då Arbetsförmedlingen har valt att lägga ner 17 kontor i Skåne. Det är givetvis en utmaning, då kostnader och ansvarsområden kommer att tillfalla kommunerna.

Därför bjuder Region Skåne in till rundabordssamtal med samtliga skånska kommuner med kompetensförsörjning i fokus.

– Staten har genom Arbetsförmedlingen gång på gång misslyckats i arbetsmarknadspolitiken. Skåne behöver få bättre stöd i denna viktiga fråga, därför blir detta ett konkret första steg för att identifiera de behov som finns för att vi i nästa steg ska kunna ställa krav på relevanta åtgärder, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och regionråd.

Utöver kompetensförsörjning kommer även dialogen att rikta in sig på att analysera behov och vilket stöd som finns att hämta i det fortsatta arbetet.

– Skåne har en hög arbetslöshet i jämförelse med rikssnittet. Det är en stor utmaning. Ska tillväxt och produktivitet i Skåne öka, krävs att vi gemensamt kraftsamlar. Därför välkomnar jag nu kommunerna och ser fram emot goda samtal, säger Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och regionråd.

Inbjudan skickas den 11 april till samtliga kommuner och mötet kommer att äga rum den 23 april i Rådhus Skåne. 

Henrik Westdahl