FULLMÄKTIGE. I Rådhus Skåne i tisdags (9/4) fylldes sessionssalen av insikter om hur dåligt ekonomin har skötts under flera år när det var dags för debatten om årsredovisningen för 2018. Inte minst sedan revisionens Louise Rehn Winsborg framfört den samlade revisionen allvarliga kritik mot hur illa regionstyrelsen har skött sin uppsiktsplikt.

Debatten följde sedan i stort invanda mönster där det tidigare styret försvarade sig med näbbar och klor. Regionstyrelsens nuvarande ordförande, Carl Johan Sonesson (M), framhöll dock att allt inte var elände.

– Den här debatten om årsredovisningen är ju någon form av mandatperiodsbokslut, sa han.  Jag tycker nog man kan sammanfatta perioden med att körsträckan har präglats av underkylt regn med fläckvis halka och hagelstormar, men också av bitvis torra, fina körbanor där det har rullat på ganska bra.

Å ena sidan har vårdköerna ökat, precis som kostnaderna för hyrpersonal. Antalet vårdplatser har minskat och överbeläggningarna i vården har ökat. Ekonomin har försämrats.

– Balanskravet för 2018 uppgår till -775 mkr. Tillsammans med underskotten från 2016 och 2017 uppgår återställningskravet därmed till 1,8 miljarder kronor, en summa som ska återställas inom de tre kommande åren, påpekade Carl Johan Sonesson.

Å andra sidan har en del väsentliga faktorer börjat röra sig i rätt riktning: sjukskrivningstalen har minskat något, kvaliteten i vården har ökat något och skattekraften i Skåne har stärkts – i alla fall lite.

Tidningskommentarerna om debatten var desto hårdare.

”Skåningarna kommer att betala för det rödgröna budgetslarvet under flera år framöver”, skrev Csaba Bene Perlenberg i Kvällsposten. ”När skattemedel lämnar välfärden till den privata sektorn brukar S skrika i högan sky. När deras egen politik urholkar välfärden rycks det på axlarna och konstateras att Socialdemokraterna förtjänar en eloge för att det hade kunnat vara värre.”

”I operationsköerna stod 18 485 personer. 5 830 av dem hade väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. I årsredovisningens redovisning av kösituationen lyser det rött för försämringar på så gott som alla rader”, noterade Yngve Sunesson i Norra Skåne.

Jonas Duveborn