NYFIKEN PÅ. Anna Mannfalk är ett av Moderaternas regionråd i Region Skåne.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm som arbetat i näringslivet med affärsutveckling och kommunikation fram till 2011. Lever med min make. Jag har fyra barn samt två barnbarn, hundar, hästar och katt.

Politisk bakgrund?

2014 valdes jag till förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Vellinge och var ordförande för omsorgsnämnden i Vellinge från 2010 fram till 2019.

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?
– Då jag brinner för sjukvårdsfrågor är köerna och tillgängligheten i vården den fråga som står högst upp på dagordningen. Tillsammans med mina regionrådskollegor kommer jag naturligtvis att verka för att ta bort köerna även på våra vägar och spår.

Följ Anna Mannfalk på Facebook

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap” 
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur”
Anna Jähnke (M) https://alliansforskane.se/2019/04/10/alliansen-har-ett-starkt-lag-med-bred-kompetens/
Per Einarsson (KD) ”Jag vill sätta mer fokus på individen i vården”