NYFIKEN PÅ. Anna Jähnke är regionråd för Moderaterna och tillika gruppledare för den moderata gruppen.

Var kommer du från?

– Jag bor i Ramlösa utanför Helsingborg med man och dotter. Har tidigare jobbat inom socialt arbete och har en magisterexamen i statsvetenskap och fil.kand i rättssociologi.

Vad har du för politisk bakgrund?

– Var förra mandatperioden kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?

– Vårt viktigaste löfte till skåningarna under valrörelsen var att korta köerna i vården och på vägarna. Det har också varit en av de viktigaste prioriteringarna när vi bildade styre i Region Skåne. För att genomföra det krävs flera olika insatser, bland annat fler vårdval och utbyggnad av sexfilig motorväg.

Vad är det första du vill ta dig an i din nya roll som regionråd i Region Skåne?

– Alliansen har ett starkt lag med bred kompetens och har alla förutsättningar att styra regionen framgångsrikt under mandatperioden. Jag ser även verkligen fram emot att få leda den moderata gruppen. I ett första steg vill jag stärka samarbetet mellan våra representanter i nämnder vars verksamhet berör varandra, för att undvika att fastna i organisationens stuprör. Det är viktigt att alla i Alliansen känner att deras politiska arbete bidrar till helheten. Alla är bra på något, men alla är inte bra på samma saker.


Var/vilka kanaler kan man följa dig på?

Facebook och Instagram

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur”
Per Einarsson (KD) ”Jag vill sätta mer fokus på individen i vården”