KOLLEKTIVTRAFIK. Inför ett krismöte med Ikea i Älmhult rörande tågpendlingen kom Skånetrafiken och SJ med glädjande besked om att restiden från Malmö ska kunna förkortas med 12 minuter. Allians för Skåne hoppas nu på fler konstruktiva lösningar som förbättrar såväl kollektivtrafikpendlingen som den regionala utvecklingen i Skåne.

Under ett runda-bordssamtal i Älmhult under måndagen deltog Ikea, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, SJ, Region Skåne, Region Kronoberg, Öresundstågen, Trafikverket samt riksdagens trafik- och näringsutskott. SJ har nu meddelat att deras tåg från Stockholm senareläggs med några minuter. Det kan göra att Öresundstågen inte måste vänta in X2000 i Hässleholm innan de kan köra vidare. Förbättringen kan vara på plats i december, då en ny tidtabell läggs.

Av 5 400 anställda på alla 17 Ikea-bolag i Älmhult pendlar drygt 800 med Skånetrafiken. På grund av långa väntetider, förseningar och inställda tåg känner Ikea en oro för den framtida kompetensförsörjningen.

– Vi arbetar intensivt med staten, andra regioner och privata arbetsgivare, för att fler ska kunna bo och arbeta på olika sidor av regiongränserna och utanför de större städerna. Ikea är ett globalt företag som betyder mycket för Skåne och vi hade behövt fler företag av den digniteten här i Skåne och Sverige, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Allians för Skåne anser att den regionala utvecklingen är ett prioriterat område. För att den ska fungera, även över regiongränsen, krävs att tågpendlingen fungerar smidigt och att tågen går i tid. Det ska gå att bo i Malmö och arbeta i Älmhult.

– Att arbetspendla med tåg ska inte vara ett lotteri där man aldrig vet när man kommer fram. Information är otroligt viktigt och här har alla aktörer ett stort ansvar att finna gemensamma lösningar, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Henrik Westdahl