NYFIKEN PÅ. Per Einarsson är ett av Kristdemokraternas regionråd i Region Skåne.

Var kommer du från?

– Jag är född och uppväxt i Bjärsjölagård, som ligger ganska mitt i Skåne. Bor nu i Skepparslöv.

Vad har du för politisk bakgrund?

– Mitt första politiska uppdrag var i Kristianstads kommun för 25 år sedan. Det blev sedan ett antal mandatperioder i Socialnämnden där jag också hade förtroendet att vara ordförande. Under min tid i Socialnämnden såg jag hur illa det kan gå när människan hamnar mellan stolarna. Därför blev det viktigt för mig att gå in i Regions Skånes politiska arbete där det hitintills blivit två mandatperioder, senast som vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh. Att nu ha fått förtroendet att leda Psykiatri- Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden känns som ett ytterst meningsfullt uppdrag, fyllt av utmaningar.

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?

– Personalförsörjningen. Hur personalen trivs, hur deras arbetsvillkor är, hur deras möjligheter till vidareutbildning ser ut och om de vill komma tillbaka efter att ha slutat. Det är viktiga frågor och jag ser gärna att lojalitet och erfarenhet belönas mer!

Vad/ vilka frågor ser du mest fram emot att ta dig an i din roll som regionråd?

– Att lösa kösituationen som är mycket bekymmersam och som drabbar barn och unga med psykisk ohälsa extra hårt. Överhuvudtaget vill jag sätta fokus på människan i vården, individen före systemet. Vi måste också lyfta blicken och se vad vi kan göra för att problemen inte ska uppstå. Ett stort arbete görs redan inom elevhälsa, socialtjänst och familjecentraler men det är vårt arbete inom det politiska att skapa förutsättningar så att människor i behov av hjälp inte tappas bort eller bollas hit och dit. En mer sömlös vård, med kortare köer och färre huvudmän är mitt mål.

Var/vilka kanaler kan man följa dig på?

Facebook och Instagram

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”
Louise Eklund (L) ”Jag älskar grön infrastruktur”