PRISAD. Diabasen instiftades 2010 med syfte att belöna och stimulera till goda resultat inom den offentligt drivna vården.

Diabasen har därefter årligen tilldelats till olika verksamheter inom Region Skåne och i år tilldelas priset till Kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus (SUS).

– Det har varit många bidrag i år och det är glädjande att många verksamheter strävar efter löpande förbättringar, det är mycket välkomnat. Jag vill även personligen gratulera Kvinnosjukvården på SUS för ett gediget arbete där de har förbättrat eftervården och fortsätter verka för en positiv utveckling, det är glädjande att vi har en så fantastisk medarbetarkår som jobbar för ständiga förbättringar, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I år har totalt 34 bidrag inkommit, varav tre har valts ut till nominering av Diabasen 2018. För att vinna priset förutsätts det att verksamheten i fråga har ett aktivt arbete med patienten i fokus, att vården bedrivs med hög medicinsk kvalitet och att förbättringsarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt.

– Att priset i år sätter fokus på Kvinnosjukvården är glädjande och viktigt. På detta vis kan vi uppmärksamma medarbetarnas dagliga arbete för att förbättra vården för våra patienter. Ni är värda allt beröm, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad