UTSATTA BARN. Under 2018 infördes barnskyddsteam vid sjukhuset i Kristianstad och Lund. Barnskyddsteamen har varit uppskattade och säkerställer att inga barn utsätts för fara.

I går (4/4) fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att ha ett fortsatt införande av barnskyddsteam.

– Barnskyddsteamen utför ett viktigt arbete och därför är det extra glädjande att vi nu ska utöka dem för att kunna täcka fler områden, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och tillägger:

– Som en tidigare familjehemsbehandlare vet jag att det är många barn som far illa, vilket är helt oacceptabelt. Av den anledningen ser jag mycket positivt på detta förslag.

Barnskyddsteamen som ska införas ska vara placerade vid sjukhusen i Helsingborg och Malmö.

– Alla anställda i sjukvården är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om ett barn far illa. Med satsningen på barnskyddsteamen förstärker vi vårt skydd för utsatta barn ytterligare, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad